เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่สนามม้านางเลิ้ง นางวันเพ็ญ พรมรังสรรค์ รองประธานกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ พร้อมสมาชิก 20 คนได้นัดหมายกลุ่มมารวมตัวกัน โดยแต่งกายด้วยชุดนักรบโบราณ พร้อมขี่ม้า แสดงออกถึงสัญลักษณ์ ว่าในอดีตนั้นบรรพบุรุษ ได้รักษาทรัพยากรไว้ให้กับประเทศชาติ เพื่อยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เพื่อให้พิจารณากรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายร่าง พ.ร.บ. ควบคุมแร่ทองคำและควบคุมการทำเหมืองแร่ทองคำ พ.ศ. …. .ให้เป็นกฎหมายพิเศษแยกแร่ทองคำออกจาก พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เพื่อคุ้มครองให้เป็นทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า ได้นำรายชื่อประชาชนที่ได้เข้าชื่อเสนอให้จัดทำ พ.ร.บ.ดังกล่าว กว่า 1 หมื่นรายชื่อ มามอบให้นายกฯ เพื่อขอให้พิจารณาจัดทำ ทั้งนี้ หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องขุดแร่ทองคำเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ จะต้องกำหนดนำทองคำและสินแร่อื่นๆ ที่ได้จากการขุดนำเข้าคลังหลวงของแผ่นดิน เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

ทองคำเป็นสินแร่ที่มีมูลค่าหาศาล จึงไม่สมควรให้สัมปทานกับเอกชน และไม่ควรให้แร่ทองคำรวมอยู่ใน พ.ร.บ.แร่ทุกฉบับ อย่างที่ผ่านมา จึงขอให้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเพื่อให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณา เร่งรัดการออกกฎหมาย จะได้ไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

ภาพจาก – news.mthai

by TVPOOL ONLINE