ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

 รางวัลที่ 1    (รางวัลละ 2,000,000 บาท)
        

               759049

 

        เลขท้าย 3 ตัว   (4 รางวัล   รางวัล ละ 2,000 บาท)
        
 

  565   814   081   567

        เลขท้าย 2 ตัว   (1 รางวัล  รางวัลละ 1,000 บาท)
        

                 26

       รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1   (2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท)
       

        759048    759050    

       รางวัลที่ 2    ( 5  รางวัล   รางวัลละ 100,000 บาท)
     

          142165    854574    448978    502364    753462

     รางวัลที่ 3     (10 รางวัล   รางวัลละ 40,000 บาท)
       
        288876   413926   727884   999461   144179

        671896   293814   699222   324551   593692

     

       รางวัลที่ 4     (50 รางวัล    รางวัลละ 20,000 บาท)
       
       153120   596157   095174   419578   385016   

       799386   186666   135799   992640   064927

       086480   687399   107939   232738   975820

       405810   499648   899581   512691   049127

       747900   740124   356966   468987   191054

       703403   282197   618490   746643   810176

       006873   350365   099644   071259   922658

       567537   056744   610651    601731  109030

       844396   307547   690745    364220   054572

       738619   153022   763451    557359   313159

   

      รางวัลที่ 5    (100 รางวัลๆละ 10,000 บาท)

       659263   465254   160613   726178   902056

      718278   089338   777749   202971   507636

        926611   589751   320978   353524   019616

      642514   508018   830724   785527   076192

      445431   236430   579668   297748   564236

      012859   181185   335536   679549   707856

      843233   757062   831657   949808   204577

      691547   403162   670345   731270   844877

      970075   516337   334637   252566   436420

      240403   548374   806104   535290   974150

      348777   424197   090677   899794   279034

      046131   750988   182685   764070   676574

      392356   082444   757556   715316   741051

      024132   498868   397410   062749   465120

      364776   726746   532638   098863   755131

      439639   474216   583908   668262   241370

      337919   343350   239305   692394   986856

      804300   248781   173962   013023   802076

       537647   056763   534538   312933   158847  

      935923   285773   774570   719458   494849

แสดงความคิดเห็น