เชิญร่วมกิจกรรม “โอเคลูกทุ่ง พิชิตฝัน ประชันดาว”

มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกับ บริษัท ไทยเฮลท์ จำกัด 
จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในโครงการ
"โอเคลูกทุ่ง พิชิตฝัน ประชันดาว"
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๘
 
หลักเกณฑ์การประกวด
 ๑ ประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี 
 ๒ เพลงบังคับในการประกวดร้องเพลงคนละ ๑ เพลง (สำหรับผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย โดยจับฉลากเลือกเพลง)
 ๓ เพลงช้าที่ผู้เข้าประกวดถนัดใช้ในการประกวด ๑ เพลง
หลักฐานการสมัคร
 ๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ใบ
 ๒ รูปถ่ายขนาด ๔x๖ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ 
 ๓ แผ่น “CD Sound เพลงลูกทุ่ง” ที่จะใช้ในการประกวด 
รายละเอียดการสมัคร
 ช่องทางที่ ๑ สมัครผ่านทางแฟนเพจของ โอเค ลูกทุ่ง โดยส่งคลิปแนะนำตัวเอง เเละ ร้องเพลงที่ถนัด  ส่งมาที่  www.facebook.com/okltclub
 
 ช่องทางที่ ๒ สมัครผ่านไปรษณีย์ โดยอัดเสียงร้อง (Demo) ลงแผ่น CD เเละ เขียนประวัติส่งมาที่โอเค ลูกทุ่ง  
 (โอเค ลูกทุ่ง พิชิตฝัน ประชันดาว ครั้งที่ ๙) ๕๓๙/๖ ซอยสังคมสงเคราะห์ ๑๑ ลาดพร้าว ๗๑ 
 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 
 ช่องทางที่ ๓ สมัครได้ด้วยตัวเองที่ RadioOK Studio เลขที่ ๕๓๙/๖ ซอยสังคมสงเคราะห์ ๑๑  ลาดพร้าว ๗๑ 
 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ๓.๔ ช่องทางที่ ๔ ส่งคลิปเแนะนำตัว เเละ คลิปร้องเพลง ส่งมาที่ทาง 
 Line Official : @OKLT 
กำหนดการ
       – รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
       – ประกาศผลผู้เข้ารอบ ๑๐ คนสุดท้าย วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
       – ประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ ณ บริเวณ พระประแดง พลาซ่า วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
       – พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานชนะเลิศจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 
         วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

TVC งานประกวดร้องเพลง 

 

แสดงความคิดเห็น