ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

       

    รางวัลที่ 1    (รางวัลละ 2,000,000 บาท)
        

               121507

 

        เลขท้าย 3 ตัว   (4 รางวัล   รางวัล ละ 2,000 บาท)
        
 

  761   461   830   294

        เลขท้าย 2 ตัว   (1 รางวัล  รางวัลละ 1,000 บาท)
        

                 49

       รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1   (2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท)
       

          121506   121508

       รางวัลที่ 2    ( 5  รางวัล   รางวัลละ 100,000 บาท)
     

       370940   837831   544499   186674     601679

     รางวัลที่ 3     (10 รางวัล   รางวัลละ 40,000 บาท)
       
       276466   892478   823492   822796   903008

       576343   952168   111057   165950   786170

     

       รางวัลที่ 4     (50 รางวัล    รางวัลละ 20,000 บาท)
       
      346712   956492   861983   899444   168194

      461626   837134   204736   267849   425625

      261969   576271   703914   490115   230865

      483669   160247   518056   444843   437719

      564762   871140   918834   948882   433709

      089494   951724   746958   058601   916321

      535977   120541   978532   342427   894751

      267381   396006   004386   527003   289129

      215188   561308   960832   482182   008940

      140203   057086   696563   164502   007335

   

    รางวัลที่ 5    (100 รางวัลๆละ 10,000 บาท)

     368799   863245  338556   562747   830441   

     504453  725551   443904   823427   120961

     185916   402638   552086   383774   596631

     296781   252116   861319   822392   438119

     316397   708680   662617   573511   881610

     961156   384068   976885   472894   405928

     635101   822656   302156   415458   426948

     325677   472847   466360   331488   430246

     294634   088243   457846   223102   994067

     558533   052654   749673   541594   617861

     979796   640287   390818   905161   965883

     342712   067309   343853   746359   409385

     544982   375517   083192   891176   688736

     047720   012703   715345   926983   705979

     576976   710382   940461   249618   296154

     765382   373582   387781   748409   947070

     419791   616949   400401   590516   726179

     670414   072645   774503   539106   100706

     971495   143208   722574   104339   083965

    146105    711593   085607   015861   499884

แสดงความคิดเห็น