หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน

หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ตัดสินใจเข้าพิธีปลงผมบวช ในโครงการบวชพุทธสาวิกาศีล 10…199 ชีวิตถวายพ่อ ที่สเถียรธรรมสถาน ในวันที่ 13 ต.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมนักบวชหญิงกว่า 239 ชีวิตโดยในวันที่ 13 ต.ค. เวลาบวช 15.52 น. ท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล จากประเทศอินเดีย จะเป็นพระอุปัชฌาชย์ในการบวชครั้งนี้ ซึ่งในพิธี “น้องณิริน” ลูกสาวของหนิง ปณิตา รวมถึงคุณแม่ ครอบครัว และเพื่อนๆ เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีด้วย

หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน
หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน หนิง ปณิตา บวชพุทธสาวิกา ศีล10 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงร.9 ณ เสถียรธรรมสถาน

แสดงความคิดเห็น