กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป!

กั้ง-วรกร ศิริสรณ์

“จริงๆ แล้วหลักคำสอนของพระองค์ อย่างที่ “กั้ง” เอามาปรับใช้ คือ การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด อย่าง “กั้ง” เข้ามาในวงการมีทั้งเรียน และในฐานะที่เราเป็นลูกด้วย เราก็อยากจะทำน้าที่ทั้งของลูก และเรื่องเรียน รวมถึงในฐานะนักแสดงทุกอย่างเราก็อยากจะทำให้เต็มที่ ไม่ได้มองว่าเราจะทำถึงไหน เราก็แค่ได้รับหน้าที่อะไรมาเราก็ทำอย่างเต็มที่ครับ ซึ่งหลังจากนี้ไป พระราชดำรัสต่างๆ กับคำสอนต่างๆ เราก็จะเก็บไว้แล้วนำมาปรับใช้ นอกจากนี้ก็จะเป็นลูกที่ดี ไม่ใช่แค่พ่อหลวง แต่เป็นของครอบครัวเราด้วย เราก็อยากจะทำหน้าที่ของเราในฐานะลูกได้อย่างเต็มที่ครับ”

กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป! กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป! กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป! กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป!
กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป! กั้ง วรกร ขอทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีของพ่อหลวง และครอบครัว ศิริสรณ์ ตลอดไป!

แสดงความคิดเห็น