นิตยสาร SPICY ฉบับ 665

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

หอมกลิ่นใดไม่เท่า “หอมกลิ่นกตัญญู”

แม้ว่า “วันพ่อแห่งชาติ” ปีที่ผ่านมาและหลังจากนี้จะมีความต่างไปตรงที่เราจะไม่ได้มารวมตัวกันเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 แต่เราก็ยังร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยความรักที่ฝั่งแน่นอยู่ในสำนึกซึ่งมีต่อ “พ่อหลวง” กันตลอดไปได้ เพราะวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นทั้งวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติไทยของเรา การแสดงออกที่ดีว่าเรานั้นรักและภูมิใจในชาติ คือการรู้รักสามัคคีและปฏิบัติตัวเป็นประชาชนชาวไทยที่ดี และวิธีแสดงความรักต่อพ่อที่ดี ก็คือการทำตัวเป็นลูกที่น่ารัก เป็นคนดีของสังคม และมีความกตัญญูกตเวที ซึ่งอย่างหลังนี้ถือว่าสำคัญมาก อย่างที่พุทธสุภาษิตว่า “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี” ถ้าเรากตัญญูเราก็มีความเป็นคนดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งตัวเอง บุพการี และประเทศชาติบ้านเมืองแน่นอน
ในวันดีๆ ที่เปี่ยมไปด้วยความหมายล้ำค่านี้ SPICY ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพ่อหลวงเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูกตเวทีพระราชทานแก่คณะกรรมการวันกตัญญูกตเวทีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มาให้ระลึกถึงและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติกัน ดังใจความตอนหนึ่งว่า..

“ความกตัญญูกตเวที คือสภาพจิตที่รับรู้ความดี และยินดีที่จะกระทำความดี โดยศรัทธามั่นใจ คนมีกตัญญูจึงไม่ลบล้างทำลายความดี และไม่ลบหลู่ผู้ที่ได้ทำความดีมาก่อน หากเพียรพยายามรักษาความดีทั้งปวงไว้ให้เป็นพื้นฐาน ในความประพฤติปฏิบัติทุกอย่างของตนเอง เมื่อเต็มใจและจงใจกระทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีดังนี้ ก็ย่อมมีแต่ความเจริญมั่นคงและรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณสมบัติอันสำคัญยิ่งสำหรับนักพัฒนา และผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคน”

 

กองบรรณาธิการนิตยสาร SPICY

นิตยสาร SPICY ฉบับ 665
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]