สายโลหิต นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยปลายกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุง บทประพันธ์อันทรงคุณค่าของ โสภาค สุวรรณ ถูกนำมาสร้างเป็นละคร 4 ครั้งด้วยกัน คือ ในปีปี พ.ศ. 2529 สร้างโดย สุพรรณ บูรณะพิมพ์ นำแสดงโดยฉัตรชัย เปล่งพานิช รับบท ขุนไกร, อาภาพร กรทิพย์ รับบท ดาวเรือง, นพพล โกมารชุน รับบท หมื่นทิพเทศา / หมื่นทิพ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปี 2538 ค่ายดาวิดีโอ จำกัด โดย พี่หลุยส์-สยาม สังวริบุตร ได้หยิบมาปัดฝุ่นทำใหม่อีกครั้ง นำแสดงโดย ศรราม เทพพิทักษ์ รับบท ขุนไกร, สุวนันท์ คงยิ่ง รับบท ดาวเรือง และ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร รับบท หมื่นทิพเทศา

ปี 2546 สายโลหิต ถูกสร้างอีกครั้ง โดย บริษัท บางกอกการละคอน จำกัด นำแสดงโดย พุฒิชัย อมาตยกุล รับบท ขุนไกร, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร รับบท ดาวเรือง และ วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย รับบท หมื่นทิพเทศา / หมื่นทิพ ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ล่าสุด ปี 2561 ค่ายดาราวิดีโอ จำกัด ได้หยิบมาปัดฝุ่นทำใหม่อีกครั้ง นำแสดงโดยศรัณย์ ศิริลักษณ์, ชนะพล สัตยา, ทิสานาฏ ศรศึก และกำกับการแสดงโดย พี่หลุยส์-สยาม สังวริบุตร เหมือนเดิม

          และแน่นอนว่า หมื่นทิพ เวอร์ชั่น 2018 ชนะพล เอาอยู่!!

มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!!
มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!! มาดยียวน หมื่นทิพ..ชนะพล เอาอยู่!!

แสดงความคิดเห็น