อันตราย!! จัดฟันแฟชั่น เสี่ยงติดเชื้อ

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

การมีฟันสวย ยิ้มกว้างได้อย่างไม่อายใคร ย่อมสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของฟันได้เป็นอย่างดี หลายๆ คนเลือกที่จะจัดฟัน เพราะเชื่อว่าการจัดฟันจะช่วยให้มีโครงหน้าที่ดี รูปฟันที่เรียงสวย ช่วยสร้างบุคลิกภาพได้ คนรุ่นใหม่จึงนิยมหันมาจัดฟันกันมากขึ้น หลายคนอยากจัดฟัน แต่ด้วยราคาในการจัดฟันตามหลักทันตกรรมที่ถูกต้อง มีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเป็นเช่นนี้ มุมมืดๆ ของการเลียนแบบการจัดฟัน จึงก่อกำเนิดขึ้น กลายเป็นการจัดฟันแฟชั่น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้กลับเป็นบทเรียนราคาแพงของคนที่อยากดูดีในราคาถูก

จัดฟันแฟชั่น อันตรายจากค่านิยมแบบผิดๆ

ข่าวคราวเกี่ยวกับค่านิยมผิดๆ ในการจัดฟันแฟชั่น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นไทยบางกลุ่มที่มองเรื่องการจัดฟันเป็นเรื่องโก้และดูดี แต่รู้หรือไม่ว่า การจัดฟันแฟชั่นนั้นอันตรายกว่าที่คิด การติดเหล็กจัดฟันในช่องปาก หากไม่ได้ทำโดยทันตแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์นั้นอันตรายมาก ในความเป็นจริงแล้วอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันที่ถูกต้องนั้น จะจัดจำหน่าย โดยบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ที่ต้องมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง และเป็นบริษัทที่ขายเครื่องมือทางการแพทย์โดยเฉพาะเท่านั้น บุคคลที่จะไปซื้อได้ต้องเป็นทันตแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลป์ และเป็นวัสดุเกรดทางการแพทย์ (Medical grade) เท่านั้น ไม่สามารถขายให้กับคนทั่วไปได้

ดังนั้น เหล็กจัดฟันแฟชั่นที่เราเห็นกันจากข่าวต่างๆ มักจะเป็นอุปกรณ์ที่มีการเลียนแบบของจริง ไม่ได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนได้มาตรฐาน อย. เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ ก็ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ขั้นตอนและกระบวนการในการทำไม่ถูกต้องตามหลักทางทันตกรรม ดังนั้น จึงเป็ฯอันตรายอย่างมาก การคิดจัดฟันแฟชั่นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง โดยอันตรายหลักๆ คือ

1.พิษจากโลหะหนัก เนื่องจากอุปกพวกนี้ใช้เหล็กที่มีโลหะหนักผสมอยู่ เพราะว่ามีราคาถูก เช่น แคดเมียม ตะกั่ว สารพิษเหล่านี้เวลาที่เข้าสู่กระแสโลหิต จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้ และเนื่องจากอยู่ในปากตลอดเวลา น้ำลายของคนสามารถที่จะทำให้สารพิษจากโลหะเหล่านั้น ละลายและเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานเข้าไป อีกทั้งเหล็กที่นำมาใช้ไม่ได้มาตรฐาน หากเกิดการบาดปาก เป็นบาดแผลฉีกขาด โลหะหนักเหล่านี้ก็จะยิ่งเข้าสู่กระแสโลหิต โดยตรงได้มากขึ้น

2.ไม่ปลอดเชื้อ เนื่องจากร้านที่จัดฟันแฟชั่น มักคิดค่าใช้จ่ายในราคาค่อนข้างถูก และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้ทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์อย่างถูกวิธี ที่พบได้ก็คือ เอาเหล็กที่ถอดจากคนไข้คนก่อนมาใส่ให้กับคนไข้คนถัดไป เพราะฉะนั้นโรคติดต่ออาจมาทางน้ำลาย หรือเลือดก็ได้ ถ้าเหล็กนั้นเคยครูดถูกปากคนไข้คนก่อนหน้าแล้ว ก็อาจจะมีคราบเลือดติดอยู่ เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคติดต่อจากทางเลือด และน้ำลายได้ เช่น เอดส์ วัณโรค ตับอักเสบ เป็นต้น

3.เหล็กมีแรงกระทำต่อฟัน เราอาจเห็นว่าเหล็กดัดฟันอยู่ในปากนิ่งๆ แต่จริงแล้ว จะมีแรงกระทำต่อตัวฟันตลอดเวลา เพียงแต่ว่าจะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น ทันตแพทย์จัดฟัน จึงใช้ประโยชน์ตรงส่วนนี้ในการเคลือ่นฟันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการรักษาเชิงทันตกรรมจัดฟัน แต่คนที่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่เพียงพอ แต่กลับเอาลวดที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ในช่องปาก ฟันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปตามเหล็ก หรือว่าลวดที่ใส่เข้าไปในปาก เพราะฉะนั้นสิ่งที่พบได้บ่อยคือ ฟันของคนไข้ที่จัดฟันแฟชั่น จะบานเรียงแถวในลักษณะหน้ากระดาน แทนที่จะเป็นรูปโค้งสวยๆ หรือบางกรณีก็หลุดอกไปนอกกระดูกเบ้าฟัน

การแก้ไขการจัดฟันแฟชั่น

สิ่งที่ยากลำบากจากการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะมี 2 ด้านคือ เชิงทันตกรรม และเชิงสุขภาพ ในเชิงทันตกรรม สิ่งที่ทันตแพทย์จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหา คือ โรคเหงือกอักเสบ คนที่จัดฟันอย่างถูกต้อง จากทันตแพทย์จัดฟันบางครั้งยังมีโอกาสเกิดฟันผุ หรือเป็นโรคเหงือกอักเสบได้ เนื่องจากการทำความสะอาดไม่ดีพอ แต่การมาพบทันตแพทย์จัดฟันเป็นประจำทุกเดือน หากเกิดมีปัญหาทันตแพทย์จะรีบทำการแก้ไข ต่างจากคนไข้ที่จัดฟันแฟชั่น ที่มักจะรู้ตัวเองว่าไม่ปกติ ก็ตอนที่มีอาการค่อนข้างมากแล้ว เช่น ฟันผุมาก ทันตแพทย์อาจต้องถอนออก

หรือในบางครั้งการจัดฟันแฟชั่นได้รับแรงกระทำมากจนรากฟันโยก เก็บไว้ไม่ได้ ต้องถอนออกและอาจต้องใส่ฟันปลอมทดแทน อีกประการหนึ่งคือ ฟันที่ผิดตำแหน่งไปค่อนข้างมาก จากลวดจัดฟันแฟชั่น ที่ส่วนใหญ่พบว่ามีลักษณะของการเรียงเป็นหน้ากระดาน แพทย์อาจแก้ไขด้วยการให้คนไข้ต้องจัดฟันที่ถูกต้องใหม่อีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งที่ผิดปกติให้กลับมาสู่ตำแหน่งเดิม แต่ค่อนข้างยาก เพราะในธรรมชาติฟันของคนทั่วๆ ไปที่มีการซ้อน เก หรือเหยิน ยังอยู่ในขอบข่ายที่ธรรมชาติของร่างกายเป็นตัวก่อให้เกิด แต่ทว่าฟันผิดรูปที่เกิดจากการจัดฟันแฟชั่น ไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ บางครั้งฟันอาจจะเลยขอบเขตของตำแหน่งที่หุ้มฟัน ซึ่งเกินขอบเขตของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ซ่อมแซมได้

ปัญหาที่พบมากและพบได้บ่อย คือ ฟันก่อนที่จะไปจัดฟันแฟชั่น มีความเป็นปกติดี แต่เมื่อหลงไปจัดฟันแฟชั่นจนรูปฟันเกิดความผิดปกติ เมื่อมาพบทันตแพทย์จัดฟันแก้ไขให้ โดยมากจะไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนเดิม 100% ดังนั้น จึงไม่ควรคิดไปจัดฟันแฟชั่นตั้งแต่แรกจะดีกว่า ส่วนปัญหาในเชิงสุขภาพที่เกิดจากผลกระทบจากการจัดฟันแฟชั่นนั้น ควรปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาโรค เพื่อทำการรักษาต่อไป เพราะฉะนั้นคนที่ฟันไม่ได้เป็นอะไร แต่ว่าไปติดเหล็กจัดฟันแฟชั่น จะเกิดผลเสียอย่างแน่นอน

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]