เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner
Related image

 

1. Butterfly wings
นอนราบกับพื้นโดยทำท่าไขว้ขากับผนังบ้าน ยกหลังขึ้นจากพื้นเล็กน้อย พยายามเกร็งตัวให้ค้างอยู่ในท่าดังกล่าว โดยมือทั้งสองข้างวางไว้บนหน้าท้อง จากนั้นสลับการไขว้ขาจากซ้ายทับขวาเป็นขวาทับซ้าย

2. Wind Mill
ขยับก้นเข้าไปชิดฝาผนังโดยมือสองข้างวางไว้บนหน้าท้อง เหยียดขาขวาขึ้นขนานกับผนัง กางขาซ้ายออก 45 องศา แล้วสลับขาเหยียดจากข้างขวาเป็นซ้ายในลักษณะเดียวกัน

3. Greeting
ยกขาทั้งสองข้างขึ้นเหยียดตรงขนานกับผนัง พยายามใช้มือขวาไปแตะขาโดยยกหัวไหล่และคอขึ้นจากพื้นเล็กน้อย โดยมืออีกข้างวางบนหน้าท้อง แล้วจากนั้นสลับใช้มือซ้ายไปแตะขาบ้าง

4. Scissors

ยกขาทั้งสองข้างขึ้นโดยไม่งอเข่า แล้วใช้ขาข้างหนึ่งดันผนังไว้ ส่วนขาอีกข้างเหยียดตรงเหนือศีรษะ ขณะเดียวกันใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างดันบริเวณด้านหลังส่วนล่าง และทำสลับขาไปมาในลักษณะเดียวกัน

5. Bridge
เหยียดแขนทั้งสองข้างให้ราบไปกับพื้น ยกตัวขึ้นงอเข่าใช้ฝ่าเท้าทั้งสองดันผนังไว้ โดยยกตัวให้สูงจากพื้นที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วค้างไว้

ทั้งนี้ ทุกท่าควรทำซ้ำอย่างน้อย 10 ครั้ง ทำเป็นประจำสม่ำเสมอ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ติดต่อกันเป็นเวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะเห็นผล