เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ชาวบ้านโวย ไม่เห็นด้วยหากจะย้ายลิงในเมืองลพบุรีไปอยู่ที่นิคมของลิง เนื่องจากเห็นว่าลิงเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่าลิงเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองลพบุรี
วันนี้(18 พ.ค.) จังหวัดลพบุรีเสนอแผนแม่บทกับ สนช.ในการแก้ไขปัญหาลิงในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นหนึ่งใน 12 จังหวัด ที่ถูกระบุว่ามีปัญหาวิกฤติเรื่องลิง ที่สร้างปัญหาและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยชาวบ้าน ส่วนใหญ่ยอมรับว่า มีปัญหาความเดือดร้อนจากลิง แต่ก็ไม่เห็นด้วยหากจะต้องย้ายลิงออกไปทั้งหมด เนื่องจากลิงลพบุรี ถือว่าสัญลักษณ์ของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชม และนำอาหารมาเลี้ยง แต่ให้ย้ายลิงบางส่วนที่สร้างปัญหา และความเดือดร้อนเท่านั้น รวมถึงให้บริหารจัดการประชากรลิงให้อยู่ในจำนวนที่ไม่มากนัก
นอกจากนั้น ต้องกำหนดพื้นที่ กำหนดเวลาในการให้อาหารลิง เพื่อจะไม่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ระบุว่า พื้นที่เมืองลพบุรี ปัจจุบันมีลิงอาศัยกว่า 2,200 ตัว กระจายตามอำเภอต่างๆ รวมกว่า 1 หมื่นตัว โดยปี 2560-2561 จังหวัดลพบุรี ได้จัดการควบคุมประชากรลิงที่อยู่ในเขตเมืองไปแล้ว 6 ครั้ง มีการทำทะเบียนลิง ปัจจุบันมีลิงเพิ่มขึ้นมาเพียง 800-1,000 ตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการควบคุมประชากรลิงก่อนหน้านี้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็คงยังต้องควบคุมดูแลและหาพื้นที่ที่เหมาสมให้กับลิงเหล่านั้น