ทารกมีจมูกที่รับรู้เรื่องกลิ่นได้ถึงขึ้นนี้จริงหรือ?

เด็กในส่วนของการรับกลิ่นจะสามารถรับรู้กลิ่นต่างๆ ได้แล้ว นั่นหมายความว่าหลังจากที่ลูกคลอดออกมา เจ้าตัวเล็กจะสามารถจดจำและรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นของคุณแม่ได้ เรียกได้ว่าเด็กนั้นมีการรับรู้เรื่องกลิ่นได้ดีมากทีเดียว

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ช่วงเวลาอาบน้ำของเด็กแรกเกิด ช่วยกระตุ้นสัมผัสด้านการรับกลิ่น การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมละมุนในระหว่างการอาบน้ำ จะช่วยให้ลูกรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี แจ่มใส และมีพัฒนาการด้านอารมณ์ที่ดี รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้และเติบโตอย่างสมวัย การที่ให้ลูกได้สัมผัสกับกลิ่นที่คุ้นเคย จะช่วยให้ลูกรู้สึกมั่นใจและสงบสุข ส่วนการที่ให้ลูกได้ดมกลิ่นที่แปลกไปจากวิถีชีวิตปกติบ้าง จะช่วยให้ลูกได้บริหารประสาทสัมผัสเรื่องการดมกลิ่นให้พัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้น ถ้าคุณแม่ทราบถึงพัฒนาการเด็กในข้อนี้ และใช้ประโยชน์จากกลิ่นที่หอมละมุน ทั้งคุณแม่และลูกน้อยก็จะได้รับประโยชน์ไปพร้อมกันค่ะ

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]