เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

ตำรวจเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายจราจร ตัดแต้มใบขับขี่  7 มิ.ย. ที่สโมสรตำรวจ พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 7 มิ.ย.2561 เวลา 13.00-16.00 น.  นี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายจราจรว่าด้วยเรื่งการตัดคะแนนความประพฤติในใบขับขี่ของผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นที่สโมสรตำรวจแห่งชาติถนนวิภาวดีรังสิต นอกจากนี้ การตัดแต้มเป็นการคุมเข้มวินัยจราจรที่ต่างประเทศใช้ระบบนี้กัน อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว จะนำข้อมูลทั้งหมดประกอบการแก้ไขกฎหมายต่อไป“ในการทำประชาพิจารณ์จะชี้แจงถึงความจำเป็นที่ตำรวจต้องนำระบบตัดแต้มมาใช้ในการควบคุมวินัยจราจร ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชาพิจารณ์แล้วจะหารือกับคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์อีกครั้ง