รัฐบาลเตรียมจัดงาน “วันพระราชทานธงชาติไทย” ชวนคนไทยร่วมร้องเพลงชาติ

เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร
กดติดตาม “ทีวีพูล”
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดการประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับธงชาติไทยร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และวชิราวุธวิทยาลัย โดยจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องธงชาติไทย

จัดนิทรรศการประวัติความเป็นมา ณ วชิราวุธวิทยาลัย ชวนคนไทยร่วมร้องเพลงชาติ-เชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกัน เวลา 08.00 น. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ประกอบด้วย 1. การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องธงชาติไทยและกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปลุกกระแสความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยในกลุ่มเด็กและเยาวชน ณ หอประชุมอาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าวด้วย

2. การจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย  โดยจะมีพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยที่หน้าเสาธงในทำเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน  2561 เวลา 08.00 น.  ซึ่งจะมีหมู่ทหารเชิญธงชาติไทยจากตึกไทยคู่ฟ้าไปที่หน้าเสาธงชาติ และในเวลาเดียวกันจะเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ ทุกจังหวัด ภาคเอกชน สถานศึกษา  และประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยด้วยความพร้อมเพรียงกัน  นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอนิทรรศการให้ความรู้เรื่องธงชาติไทยที่จัดแสดง ณ วชิราวุธวิทยาลัย และนิทรรศการของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเกี่ยวกับการแสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย  มาจัดแสดงที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดนิทรรศการและเยี่ยมชมนิทรรศการ ภายหลังเสร็จพิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาและร้องเพลงชาติไทยแล้ว

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]