ป้องกันอีสุกอีใสโดยทำความรู้จักเรื่องวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส

“อีสุกอีใส”เป็นเชื้อไวรัสที่น่ากลัวมาก!!! หลายๆคนอาจจะเคยเป็นมาแล้วก็จะรู้ว่ามีความรู้สึกเป็นอย่างๆแต่ส่วนมากคนที่กังวลก็คงหนีไม่พ้นรองรอยที่เกิดจากอีสุกอีใส ดังนั้นเราต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคอีสุกอีใสก่อน

เป็นวัคซีนผงแห้งที่เตรียมมาจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสซึ่งยังมีชีวิตแต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ไม่ก่อโรคอีสุกอีใสแต่สร้างภูมิต้านทานต่อโรคได้ดี หลังจากฉีดวัคซีนแล้วผู้รับวัคซีนบางคนยังอาจเป็นโรคอีสุกอีใสได้อีก แต่จำนวนเม็ดผื่นจะน้อยลง และไม่มีไข้และอาการทั้งหมดจะทุเลาลงเร็วกว่าผู้ที่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน วัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันการเกิดโรคอีสุกอีใสโดยรวมได้ร้อยละ 70-90 และป้องกันการเกิดโรครุนแรงได้ร้อยละ 95 ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเป็นโรคงูสวัดน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนจะอยู่ได้นาน 10-20 ปีหรืออาจตลอดชีวิต
การฉีดวัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส
* ทุกวัยสามารถเข้ารับวัคซีนป้องกันอีสุกอีใสได้เลย เแต่ทางการแพทย์เห้นว่า การให้ในเด็กที่มีอายุ 10 ปีขึ้นและไม่เคยเป็นอีสุกอีใสหรืองูสวัดมาก่อน ไปจะให้ผลคุ้มค่ากว่าเพราะในช่วงอายุดังกล่าวพบว่ามักมีอาการรุนแรงกว่าช่วงวัยเด็กเล็ก
* ผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวควรฉีดวัคซีนสุกใสในช่วงที่มีสุขภาพแข็งแรง
* ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี แนะนำให้ฉีดวัคซีนอีสุกอีใสในช่วงที่มีสุขภาพทั่วไปดี

แสดงความคิดเห็น