เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

อุทยานราชภักดิ์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

อุทยานราชภักดิ์ อยู่บริเวณตรงข้ามสวนสนประดิพัทธ์ จากตัวเมืองหัวหิน ขับรถไปตามถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปปราณบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
จะมีป้ายบอกอยู่เป็นระยะๆ  ประตูทางเข้าดูใหญ่โตสะดุดตา

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ทั้ง 7 พระองค์ หล่อด้วยทองสำริดนอก (บรอนซ์) มีความสูงของพระองค์ 13.9 แมตร (เทียบเท่าคนยืนต่อกัน 8 คน) ซึ่งประทับอยู่บนฐานแท่งยืนสูง 1.5 เมตร และฐานล่างสูง 8 เมตร รวมเป็น 23.4 เมตร  และมีน้ำหนักถึง 29 ตัน ต่อหนึ่งพระองค์  มีชื่อดังนี้

1.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช : กษัตริย์ผู้ประดิษฐ์ลายสือไทย

2.สมเด็จพระนเรศวรมหาราช : กษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชสยาม จากการเสียกรุงครั้งที่ 1

3.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช : กษัตริย์ผู้ทรงใช้หลักการทูต ดำรงรักษาเอกราชแห่งสยาม

4.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช : กษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชสยาม จากการเสียกรุงครั้งที่ 2 และทรงก่อตั้งกรุงธนบุรี

5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช : กษัตริย์ผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : กษัตริย์ผู้เปรียบดั่งเจ้าภาพสถานที่ เนื่องจากพระองค์เสด็จเยือน บ้านหว้ากอ อำเถอหัวหิน เป็นสถานที่สุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคต และทรงเป็นกษัตริย์ผู้ริเริ่มพัฒนาการทหารสมัยใหม่

7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : กษัตริย์ผู้ทรงพระกรุณาธิคุณสูงสุดในเรื่องการเลิกทาส การป้องกันการล่าอาณานิคมของต่างชาติ และทรงนำพาความก้าวหน้า ความทันสมัยของชาติตะวันตกเข้ามาพัฒนาประเทศสยาม

TV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool OnlineTV Pool Online