น่ากลัว!! คืนหนึ่ง ห้องหนึ่ง วิญญาณหลอน

น่ากลัว!! คืนหนึ่ง ห้องหนึ่ง วิญญาณหลอน

*****************

(ขอขอบคุณ  趙權)
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]