เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

วัดบนภูเขาของเกาหลีใต้ โบสถ์คริสต์ในญี่ปุ่น และโอเอซิสใหญ่ที่สุดในโลกที่ซาอุดิอาระเบีย เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ขององค์การยูเนสโก

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ทยอยประกาศรายชื่อแหล่งมรดกโลกครั้งใหม่ในการประชุมที่บาห์เรน ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม โดยแหล่งมรดกโลกที่ผ่านการพิจารณาถึงความสำคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายตามสนธิสัญญานานาชาติ

แหล่งมรดกโลกใหม่บางส่วน อาทิ โบสถ์คริสต์ที่ซ่อนตัวในสถานที่หลายแห่งในจังหวัดนางาซากิของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หมู่บ้าน 10 แห่ง ปราสาทและโบสถ์คริสต์ ที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 18-19 สะท้อนถึงกิจกรรมของมิชชันนารีและชาวคริสต์ยุคแรกที่เดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่น

สถาปัตยกรรมแบบกอธิก และอาร์ตเดโค่ในนครมุมไบของอินเดีย ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล และที่พักอาศัย โดยยูเนสโกระบุว่า สะท้อนให้เห็นถึงช่วงการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของมุมไบในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 19-20

“อัล-ฮาซา” โอเอซิสขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ในซาอุดิอาระเบีย ที่เป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงปัจจุบัน ประกอบไปด้วยคูคลอง ลำธาร สิ่งปลูกสร้าง และแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งยูเนสโกมองว่า เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนภูเขา หรือ “ซันซา” ในหลายจังหวัดทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ ประกอบด้วยวัด 7 แห่ง ที่ก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 7 ถึงศตวรรษที่ 9 ซึ่งแต่ละแห่งประกอบด้วยห้องโถงสำหรับเทศนา ซุ้มศาลา และอุโบสถ

แหล่งโบราณคดีของจักรวรรดิแซสซานิด ในจังหวัดฟาร์ส ของอิหร่าน ประกอบไปด้วย ปราสาท และแผนผังเมือง ถูกสร้างขึ้นในจักรวรรดิแซสซานิด ช่วงศตวรรษที่ 3-5 ยูเนสโก กล่าวว่า สถานที่เหล่านี้ แสดงถึงหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลของศิลปะโรมัน และประเพณีของจักรวรรดิอาคีมานิด และจักรวรรดิพาร์เธีย ในช่วงเวลานั้น