ไอเดียตกแต่งบ้านอิฐแดงอย่างสวยงาม

ไอเดียบ้านก่ออิฐแห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิก Jos Tan Architects นี่คือส่วนของด้านหลังบ้านก่อนการปรับปรุงซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1930ตัวเลือกแรกที่ผู้สร้างจะรื้อถอนด้านหลังของอาคาร แต่มันก็กลายเป็นว่างบประมาณที่มีอยู่จะลดลงในระยะสั้นของแผนนี้ แต่ก็ได้ตัดสินใจที่จะเก็บโครงสร้างอิฐที่มีอยู่และขยายพื้นที่ออกด้านข้างแทน อิฐที่ส่วนถูกรื้อไปก็ได้เอามาใช้ใหม่ในส่วนที่ต่อเติม

 

 

[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]