พฤติกรรมของเด็กที่ชอบพูดโกหก 

พฤติกรรมโกหก เกิดขึ้นได้ในเด็กต่ำกว่าอายุ 3 ขวบ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว เกิดจากความรู้ความเข้าใจของเด็กต่อเหตุการณ์ต่างๆยังไม่ดีพอ หรือพูดง่ายๆว่าเด็กช่วงวัยนี้ยังไม่เข้าใจโลกของความเป็นจริง คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจพัฒนาการตามช่วงวัยที่เกิดขึ้นด้วย ว่าการโกหกดังกล่าวเกิดจากความไม่เข้าใจ หรือ โกหกตามวัยเป็นเรื่องปกติ แต่หากลูกของคุณ มีพฤติกรรมโกหกในช่วงอายุมากกว่า7ปีขึ้นไป เป็นช่วงวัยที่เข้าใจโลกของความเป็นจริงแล้ว การโกหกดังกล่าวไม่ปกติแน่ๆ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เด็กพูดโกหก

เด็กวัย7ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมชอบโกหก มีสาเหตุมาจาก …

1. เด็กโกหกเพื่อเอาตัวรอด หรือ เด็กโกหกเพื่อหลบเลี่ยงการถูกลงโทษเมื่อตนเองทำอะไรผิดพลาด เช่น ไม่ได้ทำการบ้าน หรือทำของเสียหาย
2. เด็กโกหกเพราะต้องการได้รับความสนใจจากพ่อแม่ หรือคนอื่นๆ ก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กสร้างเรื่องเล่าให้เหนือคนอื่น ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น
3. เด็กโกหกเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่าง หรือเพื่อกลั่นแกล้งผู้อื่น ซึ่งถือว่ามีความรุนแรงกว่ากรณีอื่นๆ พ่อแม่จะต้องประเมินว่าเด็กมีพฤติกรรมเกเรอื่นๆ ร่วมด้วยหรือไม่ เช่น การลักขโมย พฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้อื่น หรือละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งบ่งชี้ว่าเด็กอาจมีโรคทางจิตเวชอย่างอื่นร่วมด้วย

แสดงความคิดเห็น