แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!!

Hale Nukumoi เป็นบ้านริมชายหาดซึ่งตั้งอยู่ติดกับชายหาดสาธารณะในเกาะคาไวที่ฮาวาย ออกแบบโดยสถาปนิกวอล์กเกอร์วอร์เนอร์พร้อมการตกแต่งด้วยหินการปูพื้นแบบเปิดอย่างใกล้ชิดเชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร

แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!!
แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!! แบบบ้านที่มีลักษณะแบบโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว!!!
[fbcomments width="100%" count="off" num="5" countmsg="wonderful comments!"]