นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ

นานา ไรบีนา ได้พาลูกแฝด บีน่า-บรู๊คลิน ไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา ลงมือปลูกข้าวด้วยตัวเองมาแล้วครั้งหนึ่ง และหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมในวันนั้น ลูกๆ ทั้ง 2 ยังคงติดใจ และอยากจะรู้จักและเห็นรวงข้าวของจริง

นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ
นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ นานา ไรบีนา พาลูกแฝด ลุยท้องนาสัมผัสธรรมชาติที่คนเมืองไม่ได้เจอ

แสดงความคิดเห็น