อนุโมทนาบุญ! พระธีรโชโต รับกิจนิมนต์ มารับบิณฑบาตที่ช่อง 7

อนุโมทนาบุญ! พระธีรโชโต รับกิจนิมนต์ มารับบิณฑบาต #รวมใจรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 บรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เจ๊ได้รวบรวมนำมาฝากกันจ้า

แสดงความคิดเห็น