จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น

ดาราที่ได้รับบทบาทเป็น พระ-นาง ในภาพยนตร์ แต่ในงานละครนั้น พวกเขากลับถูกลดเกรด เป็นได้แค่ ตัวร้าย ตัวรอง บางคนถึงขั้นเป็นตัวประกอบกันเลยทีเดียว

จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น
จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น จากนางเอก ถูกเปลี่ยน เป็นตัวตัวละครอื่น

แสดงความคิดเห็น