ป้ายกำกับ: ประกาศในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ศาลรัฐธรรมนูญ