ป้ายกำกับ: มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี