ป้ายกำกับ: วัดเก่าแก่ฮินดู

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ? วัดเก่าแก่ของฮินดู อายุนับพันปี ใช้มือสลักด้วยหินเพียงก้อนเดียว

วัดเขาไกรลาส โบราณสถานฮินดูที่เก่าแก่ มีอายุถึง 1,200 ปี เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งในโลก วัดเขาไกรลาส ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย วัดแห่งนี้สร้างจากก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ยักษ์เพียงแค่ก้อนเดียว เมื่อหลายร้อยปีก่อนการก่อสร้างหรือการสลักไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแน่นอน และก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนนี้ถูกสลักด้วยมือ จนกลายเป็นวัดที่มีการสลักอย่างประณีตสวยงาม สถาปัตยกรรมแบบนี้เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบชาวดราวิเดียน ชนเผ่าเก่าแก่ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในแถบประเทศอินเดีย