ป้ายกำกับ: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ