ป้ายกำกับ: ไม่ค่อยแสดงออก แต่เข้าใจความรู้สึกกันและกัน