ถกกันสนั่น ! โรงเรียนเตรียม ฯ ชื่อดังในจังหวัดสมุทรปราการ ออกกฎใหม่ควบคุมพฤติกรรม นักเรียน ความผิดชู้สาวโดนหักเทียบเท่าความผิดตามคดีอาญา ใส่ชุดพละผิดวันก็โดนหักคะแนน