เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ และ มาดามหยก-กชพร ประธานที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรครวมแผ่นดิน ร่วมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ดูเพิ่มเติม