ป้ายกำกับ: วัดเสียวสวาท

มันมีที่มา!!! เจ้าอาวาสยันไม่เปลี่ยนชื่อ “วัดเสียวสวาท” เพราะเป็นชื่อที่คนเก่าคนเเก่ตั้งไว้ดีอยู่เเล้ว!!!

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศวัดนั้น ตั้งอยู่ริมห้วยปลาหาง ที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพาน พอมาถึงตรงหลังวัด เป็นวังน้ำวน ชาวบ้านเรียก "กุดน้ำวน" น้ำจะลึก เล่ากันว่าตรงที่ดังกล่าวจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ เต่า ปู ปลา ตลอดจนจระเข้ และพื้นที่ริมฝั่งน้ำจะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นจำนวนมาก ชาวบ้านเรียก "ต้นเสียว" ขึ้นเป็นพุ่มไม้ ต่อมามีการตั้งวัดบริเวณท่าน้่ำ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะเป็นคนภูไท ที่มีภาษาพูดเป็นภาษาถิ่นเฉพาะ เมื่อมาถึงวัดจะมี "ความสวาทสะเวย" หมายความว่า สบาย ไม่ทุกข์ไม่โศกเศร้า จึงตั้งชื่อวัดนั้นตามต้นไม้ว่า "วัดเสียวสวาท"