เกาะติดข่าวดาราก่อนใคร

กดติดตาม “ทีวีพูล”

banner

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.64 เวลา 15.30 น. ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตรวจวิเคราะห์ผลเส้นขนและเส้นผมที่ในเกิดเหตุใช้เป็นหลักฐานในปิดคดีน้องชมพู่ด้วยเทคโนโลยีซินโครตรอน จากการสอบถาม ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าเครื่องซินโครตรอนเครื่องนี้มีที่เดียวในประเทศไทย  และเป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ข่าวอื่นๆเพิ่มเติม

เป็นเทคโนโลยีนี้ปัจจุบันในอาเซียนมีอยู่เพียง 2 ประเทศเท่านั้น คือ ไทยและสิงคโปร์ โดยเครื่องของศูนย์ซินโครตรอนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือว่าเป็นเครื่องศูนย์กลางของอาเซียนโดยมีผู้ใช้บริการจากหลายประเทศในอาเซียน โดยแสงซินโครตรอนสามารถฉายแสงรังสีเอกซ์และมีรังสีเข้มสูงกว่ารังสีปกติจากในห้องแล็บปกติ ทำให้วิเคราะห์ได้ละเอียดกว่า ในการดูองค์ประกอบธาตุในวัตถุ อย่างที่ในห้องบางอย่างไม่สามารถไม่เห็น

โดยแสงซินโครตรอนสามารถดูโครงสร้างวัตถุได้หลายระดับ ตั้งแต่ ไมโคร นาโน โมเลกุล จนไปถึงอะตอม อย่างการตรวจเส้นผม อย่างแรกเป็นการตรวจเอกซเรย์โครงสร้าง 3 มิติ จะสามารถแบ่งแยกว่าเป็นขนสัตว์หรือผมมนุษย์และขนบริเวณอื่นได้ พร้อมกับจะแบ่งแยกองค์ประกอบของเส้นขนที่แตกต่างกันไปได้อย่างชัดเจน สามารถบอกได้ว่าองค์ประกอบของเส้นผมมาจากที่เดียวกันหรือไม่ แต่หากจะระบุตัวบุคคลต้องใช้ข้อมูลจากกายภาพหลายๆ อย่างมาประกอบกัน

สำหรับในกรณีคดีน้องชมพู่ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเส้นผมมาให้ทางสถาบันซินโครตรอนวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบว่าหลักฐานเส้นขนที่ส่งมามีความคล้ายคลึงกันอย่างไรเพื่อไปประกอบสำนวนคดี โดย ผศ.ดร.ศุภกร ยืนยันว่าทางสถาบันได้ให้เพียงข้อมูลเพียงบางส่วน โดยหากจะระบุเป็นตัวบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องใช้ข้อมูลข้อมูลทางกายภาพหลายส่วนมาประกอบกัน

ที่ผ่านมาสถาบันซินโครตรอนเคยทำงานแก้ไขคดีร่วมกับตำรวจและ DSI ในคดีเครื่องประดับโบราณซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้นำมาให้สถาบันวิจัยได้ตรวจสอบ และใช้แสงซินโครตรอนในการตรวจพบว่าในเครื่องประดับดังกล่าวมีสารที่ผลิตขึ้นใหม่ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีการผลิตสารชนิดนี้ จึงทำให้ทราบว่าเครื่องประดับที่อ้างว่าเป็นของโบราณดังกล่าวเป็นของที่ผลิตในสมัยปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันวิจัยซินโครตรอนได้ส่งตัวอย่างหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนำมาให้ตรวจไปเมื่อหลายเดือนที่แล้ว และหากเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการจะให้พิสูจน์หลักฐานใดเพิ่ม ทางสถาบันก็ยินดีที่จะวิเคราะห์ข้อมูลให้