ในหลวง ร.10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 128ล้าน แก่เรือนจำ19แห่ง และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ระยะที่ 2

ดูเพิ่มเติม