เปิดปฏิทินเดือนตุลาคมปี ๒๔๕๓ กับปี ๒๕๕๙ ผ่านไป ๑o๖ ปี กลับกลายเป็นเดือนสวรรคตของพระมหากษัตริย์ ทั้ง ๒ พระองค์แถมยังเกิดปรากฎการณ์ ‘หมอกธุมเกตุ’ เหมือนกันอีกด้วย!!